Economie

           Potenţial industrial

- Industria alimentară
    Pe raza administrativ teritorială a comunei Soldanu, nu funcţionează societăţi având ca obiect de activitate – industrie alimentară.
    La nivelul comunei noastre există posibilităţi de dezvoltare a activităţilor în domeniul industriei alimentare, întrucât atât S.C. Negoeşti S.R.L. având ca obiect de activitate ,,creşterea animalelor’’ cât şi gospodăriile individuale ale populaţiei care se ocupă cu cresterea animalelor, au posibilităţi reduse de comercializare a produselor de origine animală. Datorită acestei situaţii, în prezent, în comuna Soldanu, se înregistrează o scădere a activităţii de creştere a animalelor.
      Pe suprafeţele arabile ale comunei Soldanu, aflate în proprietate privată, se pot înfiinţa culturi care să asigure materia primă pentru potenţialele unităţi de industrie alimentară.
      Ca urmare a dizolvării patrimoniului fost CAP Flamura Roşie Soldanu, unul dintre grajdurile fostei ferme zootehnice a fost repartizat unei Asociaţii agricole care nu mai funcţionează în prezent, iar acesta poate fi  utilizat pentru dezvoltarea unei activităţi  în domeniul industriei alimentare. De asemenea, se pot identifica suprafeţe de teren, proprietate privată a cetăţenilor,  pentru construirea sediilor unităţilor economice. 

Industria nealimentară 
      Pe raza administrativ-teritorială a comunei Soldanu, funcţionează o singură unitate economică : S.C. Bigtex S.R.L., cu obiectele de activitate: tipografie şi croitorie, având un număr de 9 salariaţi, angajaţi din cadrul comunităţii noastre. In cel mai scurt timp va incepe activitatea la Atelierul tipografic înfiinţat prin finanţare P.N.U.D. – Accesul romilor pe piaţa muncii. 
       In rândul membrilor  comunităţii, se înregistrează persoane de profesie:  lăcătuş-mecanic, sudor, zidar, fierar-betonist, filatori, etc, disponibilizate din cadrul fostelor întreprinderi de stat, în special din mun. Bucureşti şi mun. Olteniţa,  persoane care, în prezent, sunt în căutarea unui loc de muncă.
      Având în vedere poziţionarea comunei Soldanu, accesul la DN 4 şi linia ferată, forţa de muncă disponibilă precum şi posibilitatea identificării suprafeţelor de teren pentru construirea unor societăţi, considerăm că, în comuna Soldanu, judeţul Călăraşi se pot dezvolta activităţi în domeniul industriei nealimentare.

Potenţial agricol

Pe raza administrativ-teritorială a comunei Soldanu, funcţionează 3 societăţi cu profil agricol şi anume: 
- S.C. Negoeşti S.R.L. cu sediul în comuna Soldanu, sat Negoeşti şi obiect de activitate: exploatare teren agricol, prestări servicii agricole şi zootehnie;
 - S.C. Compania Agraria S.R.L. cu sediul în comuna Soldanu, sat Soldanu, cu obiect de activitate: cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.;
- S.C. Iarbă Verde S.R.L. cu sediul în comuna Soldanu, sat Soldanu, cu obiect de activitate: activităţi în ferme mixte(cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor);

Terenul arabil în suprafaţă de 3221 ha existent pe raza administrativ-teritorială a comunei Soldanu, potrivit titlului de proprietate şi modului de exploatare se identifică astfel:
-S.C. Compania Agraria S.R.L., exploatează în arendă suprafaţa de     -   655,11 ha
-S.C.Iarbă Verde S.R.L., exploatează în arendă suprafaţa de                -   620,42 ha
.S.C. Agromec S.A., exploatează în arendă suprafaţa de                       -     99,99 ha
-S.C. Negoeşti S.R.L., exploatează în arendă suprafaţa de                         -     50 ha   
                                     detine în proprietate şi exploatează suprafaţa de   -   100 ha
-S.C. Băneasa S.A., detine in proprietate suprafaţa de (neexploatată)     -   56,66 ha
-Consiliul Local Soldanu,  exploatează izlazul comunal în suprafaţă de     -      88 ha
- Parohia Soldanu,  detine în proprietate şi exploatează suprafaţa de        -        4 ha
- Parohia Negoeşti, detine în proprietate şi exploatează suprafaţa de        -        4 ha
-Producătorii individuali, persoane fizice, exploatează suprafaţa de      -  1542,82 ha
     In funcţie de condiţiile de arendare a terenurilor, de la proprietarii acestora, se pot dezvolta activităţi economice de exploatare a terenurilor agricole, întrucât  condiţiile prezente de arendare a terenurilor nu sunt mulţumitoare pentru proprietari. De asemenea, condiţiile avantajoase de arendare pot determina producătorii individuali să încheie contracte de arendare, întrucât nu dispun de tehnologie eficientă, respectiv utilaje agricole de exploatare a terenurilor.

Zootehnie
     In acest domeniu, funcţionează unitatea S.C. Negoeşti S.R.L., care  deţine un efectiv de 112 capete bovine din care: 44 vaci de lapte; 1 junincă; 13 femele 1-2 ani, 10 femele la îngrăşat ; tineret bovin sub 1 an – 19 masculi şi 25 femele.
     In cadrul gospodăriilor individuale ale populaţiei, se înregistrează următoarele efective de animale: 
         - Bovine    - total efectiv     - 185 capete.
din care:  - 108 cap, vaci de lapte;  - 1 cap juninci; 1 cap. masculi; - 19 cap. femele 1-2 ani;  13 cap. masculi şi femele pentru sacrificare; 51 cap. tineret bovin.
         -  Porcine  - total efectiv    -  860 capete.
din care: - 80 cap.scroafe; - 20 cap. scrofiţe; - 1 cap. vieri; - 760 cap. porci la îngrăşat.
         -   Ovine     - total efectiv   - 1235 capete
din care: - 867 cap. oi mulgătoare;  - 30 cap. berbeci; 290 cap. tineret femel; - 48 cap. oi la îngrăşat. 
        -   Caprine   - total efectiv   -    218 capete.
       -    Cabaline – total efectiv   -    145 capete.
       -    Păsări      - total efectiv   -13275 capete 
din care: - 18840 capete ouătoare.
       -    Familii de albine –  număr total      -  270 familii.
       In ultima perioadă se constată că, în pofida potenţialului existent în comună, crescătorii individuali de animale au posibilităţi reduse de comercializare a produselor de origine animală întrucât în zonă nu mai există centre de colectare a laptelui, abatoare autorizate pentru achiziţionarea animalelor vii, astfel aceste produse sunt destinate consumului propriu, sau comertului local respectiv zonal -Obor Budeşti.
     Datorită calităţilor terapeutice ale produselor apicole şi potenţialului comunei în ceea ce priveşte suprafaţa arabilă şi forestieră, considerăm că se pot dezvolta activităţilor de creştere a familiilor de albine pe teritoriul comunei.
  
     Legumicultură
     Deoarece, în zonă,  nu mai există unităţi de prelucrare a fructelor şi produselor legumicole, activitatea în acest domeniu s-a diminuat considerabil, cu toate că suprafaţa arabilă existentă în localitate poate dezvolta asemenea activităţi.
      Legumicultura, mai este practicată, la mică scară,  numai în scopul consumului propriu sau pentru comercializarea produselor în pieţele Bucureştene.