Informatii

Caracteristici  geografice ale localităţii
Comuna SOLDANU, judeţul Călăraşi este amplasată de-a lungul D.N. 4 Bucureşti-Olteniţa, la km 44 şi este compusă din 2 sate şi anume: satul Soldanu şi satul Negoeşti . 
Vecinătăţile comunei SOLDANU sunt următoarele:
La Nord – localitatea LUICA la 3 km;
la Sud  – localitatea RADOVANU la 4 km;
la Est   – localitatea CURCANI la 4 km;
la Vest – localitatea BUDESTI la  4 km.
Suprafaţa totală a comunei Soldanu este de 4227 ha din care:

  • teren arabil:                -   3.221 ha;
  • vii -                              -       59  ha;
  • păduri:                         -    436  ha;                                                    
  • ape :                            -    314  ha;
  • drumuri :                      -    113  ha;
  • curţi-construcţii :          -      66  ha;
  • teren neproductiv :       -     18  ha.

Populaţia şi forţa de muncă

 Populaţia :                   -   număr de locuitori  - 3318 din care:

                                                       Sat Soldanu          - 2229
                                                       Sat Negoeşti         - 1019                                                    

 Densitatea populaţiei   -    locuitori/m.p.          -  78,5

 Structura populaţiei 

-După etnie:  -    2.852  români  ; 463 rromi; 1 maghiar; 2 alte etnii ;


-După sex:    - 1634 sex masculin ; 1684 – sex feminin;
-După vârstă:       0-19 ani:   - 883 locuitori:
                           20-44 ani:  -1036 locuitori;
                           45-65 ani:  -  736 locuitori;
                        peste 65 ani: -  663 locuitori.
    • Număr de salariaţi:            -        420   persoane.

Număr de şomeri:              -        212   persoane.