Infrastructura

Situaţia drumurilor

Comuna Soldanu compusă din  satul Soldanu şi satul Negoeşti, este străbătută de D.N. 4 Bucureşti – Olteniţa, pe o distanţă de 3 km. Acesta se află într-o stare tehnică foarte bună.
Pe latura administrativ –teritorială, de est, comuna Soldanu este străbătută de D.J. 403 Mânăstirea-Radovanu  astfel: tronsonul delimitat de linia ferată şi  D.N. 4 Bucureşti-Olteniţa, pe o distanţă de 2 km drumul este asfaltat şi se afla într-o stare tehnică proastă, respectiv tronsonul delimitat de D.N. 4 Bucureşti-Olteniţa şi comuna Radovanu,  pe o distanţă de 2 km drumul este pietruit  şi se află într-o stare tehnică foarte proastă. Precizăm că pe ultimul tronson care travesează râul Arges, se află o trecere prin vad construită din tuburi beton armat, din resurse locale.
       In cadrul comunei Soldanu, există o suprafaţă totală de 47,6 km drumuri comunale, din care:  31,4 km în sat Soldanu şi 16,2 km în satul Negoeşti. Drumurile comunale sunt din pământ, iar din resurse locale, deasupra acestora s-a aplicat un strat de nisip pentru a putea fi funcţionabile. Datorită infrastructurii acestora, periodic trebuie reparate, însă fondurile alocate sunt insuficiente.

Alimentare cu apă.

Comuna Soldanu, nu beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă. Alimentarea cu apă a gospodăriilor populaţiei este asigurată din fântânile proprii.
 S-a realizat  un proiect de Alimentare cu apă potabilă a comunei Soldanu, cu finanţare SAPARD, acesta a fost declarat eligibil şi se află în baza de date a agenţiei SAPARD,  pentru acordarea finanţării şi un alt proiect similar pentru acordarea finanţării potrivit O.G.7/2006.

Clădiri şi terenuri disponibile aflate în patrimoniul public şi privat al localităţii.

      -  Clădire Cămin Cultural Negoeşti – proprietate publică a comunei;
      -  Clădire Scoala veche şi teren aferent -1530 mp intravilan – proprietate 
          publică a comunei;
      -   Teren intravilan  - 1000 mp  - proprietate publică a comunei;
      -   Grajd zootehnic dezafectat  

Alimentare cu gaze naturale

Comuna Soldanu a elaborat studiul de fezabilitate în vederea înfiinţării unei  reţele de alimentare cu gaze naturale.

Reţele de telecomunicaţii – televiziune prin cablu

La nivelul comunei Soldanu, judeţul Călăraşi, funcţionează  un operator de servicii de telefonie fixă – S.C. Romtelecom S.A., care a implementat o reţea digitală de telefonie fixă la care sunt conectaţi un număr de 425 abonaţi.
In satul Negoeşti, sunt instalate antene speciale aparţinând  operatorilor se servicii de telefonie mobilă : CONNEX şi ORANGE, care asigură acoperire GSM pe teritoriul comunei.
In satul Soldanu, funcţionează un operator de servicii cablu TV, care asigură acoperirea satelor Soldanu şi Negoeşti şi care deţin un număr de 300 abonaţi.

Groapa de gunoi

Potrivit hotărârii autorităţii deliberative a comunei Soldanu, s-au stabilit amplasamentele a două gropi de gunoi, , care să deservească populaţia existentă atât în satul Soldanu cât şi Satul Negoeşti.
Cantităţile de gunoi menajer şi de origine animală, colectate de la populaţie,  sunt colectate în spaţii neamenajate corespunzător astfel, se impune înfiinţarea unor gropi ecologice la standardele impuse de comunitatea europeană.