5428_26.09.2018_Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice la Primăria comunei Șoldanu