Publicația de vânzare nr.9008/3/2016/1/23.02.2018 din 19.02.2018