Raportul de evaluare a transparenței decizionale pentru anul 2017