Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:

Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Primăriei comunei Soldanu: