Tipărire
Categorie: Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului local al comunei Șoldanu

Search Clear Search
Collapse All
Expand All

Proces-verbal sedinta ordinara CL Șoldanu din 19.08.2019

Proces-verbal sedinta ordinara CL Șoldanu din 24.07.2019