Email Tipareste

Registru dispozitii Primar

3
28.01.2020
privind actualizarea componen?ei ?i atribu?iilor Colectivului de sprijin al autorit??ii tutelare ?i pentru asisten?? social? organizat la Comuna ?oldanu, jude?ul C?l?ra?i
646
05.02.2020