Email Tipareste

Registru dispozitii Primar

4
28.01.2020
privind stabilirea indemniza?iei lunare a dlui Iulian GEAMBA?U, ales în func?ia de demnitate public? de primar al comunei ?oldanu, jude?ul C?l?ra?i, începând cu 01 ianuarie 2020
646
05.02.2020