Email Tipareste

Registru dispozitii Primar

5
28.01.2020
privind stabilirea indemniza?iei lunare a dlui Iulian MARIN, ales în func?ia de demnitate public? de viceprimar al comunei ?oldanu, jude?ul C?l?ra?i, începând cu 01 ianuarie 2020
646
05.02.2020