Tipărire
Categorie: Informatii publice

30.03.2021-Lista functiilor ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice la Primaria comunei Soldanu 

5442 din 30.09.2020_Lista functiilor ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice la Primaria comunei Soldanu

1717_28.03.2019_LISTA functiilor ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice la Primaria comunei Soldanu

5180_30.09.2017_LISTA funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice la Primăria comunei Șoldanu

5428_26.09.2018_LISTA funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice la Primăria comunei Șoldanu

2070_30.03.2018_LISTA funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice la Primăria comunei Șoldanu