Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarâri transmise spre adoptare Consiliului Local

Proiectele de hotararari generate prin registrul proiectelor de hotarari->