Anexa

Dispoziția Primarului Comunei Șoldanu nr. 132 din 31 martie 2022

 

DECLARAŢIE

privind asumarea agendei de integritate organizațională

în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

 

Având  în  vedere  adoptarea  de  către  Guvernul  României  a  Strategiei  naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021,

Primarul Comunei Șoldanu, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum  și  punerea  în  aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor  Guvernului, a hotărârilor consiliului local/consiliului județean și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul comunei,

Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021- 2025,

Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025,

Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ-teritoriale,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE,

prin care:

  1. se confirmă angajamentul că la nivelul Comunei Șoldanu, Județul Călărași se dispun toate măsurile pentru ca să nu se săvârșească fapte de corupție;
  2. condamnă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de interese și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și încrederea în aceasta;
  3. își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
  4. împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
  5. își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
  6. susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025;
  7. contribuie la reducerea impactului corupției asupra cetățenilor și asigură implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
  8. autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituției precum și referitor la stadiul implementării  măsurilor  de transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerate în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia).

Această declarație a fost adoptată de către

Nume, prenume:   GEAMBAȘU Iulian

Funcție: Primarul Comunei Șoldanu

Data: 31 martie 2022