Comuna Grădiştea este beneficiara unui lăcaş de cultură funcţional prin existenţa unei Biblioteci comunale cât şi a unui Ansamblu Folcloric cu veche tradiţie.

Înfiinţată în 1916 – biblioteca comunală Grădiştea a trecut prin numeroase transformări atât în ce priveşte locaţia cât şi în privinţa fondului de carte, de-a lungul timpului.

Este bine ştiut că educaţia generaţiilor s-a realizat prin intermediul cărţilor care se găseau în şcoli dar mai ales în biblioteci- acele instituţii care au stat ani şi ani la dispoziţia utilizatorilor săi, şi încă mai stau.

Educaţia unui popor este foarte importantă şi prin urmare investiţia făcută în aceasta trebuie să fie pe măsură.  Evoluţia, în timp, a cărţii a fost fantastică, dacă ne gândim la suporturile pe care aceasta a fost scrisă. S-a pornit de la cărţi pe piele, papirus, plante, hârtie, etc. ajungându-se în zilele noaste  la cartea electronică.

Din anul 1972 biblioteca comunală îşi are sediul în incinta căminului cultural, beneficiind de trei încăperi ( sala de împrumut, sala de lectură şi depozit).

Biblioteca comunală deserveşte cetăţeni doritori de informare din toate satele comunei.

În ce priveşte fondul de documente al bibliotecii comunale, acesta este compus din 12612 volume (din toate clasele literare, în limba română dar şi în limbi străine). Un mare aport în constituirea fondului l-au avut donaţiile din partea Bibliotecii Judeţene,în principal, dar şi donaţiile de la persoane particulare.

Biblioteca are 681 utilizatori din care 30% au fost activi în anul 2011.

Activităţile desfăşurate în cadrul bibliotecii vizează atât populaţia şcolară cât şi persoane adulte din comunitate. Ele vizează aniversări, comemorări, expoziţii de carte şi colaborări pentru realizarea activităţilor organizate de primărie.

Biblioteca desfăşoară activităţi de: difuzare de documente de bibliotecă; popularizarea noutăţilor editoriale (expoziţii, acţiunile propriu zise); atragerea către lectură a populaţiei (indiferent de vârstă), îndrumarea cititorilor; acţiuni de conservare şi valorificare a colecţiilor; completarea colecţiilor; evidenţa colecţiilor şi cititorilor.

Biblioteca comunală are parteneriate de colaborare cu şcolile şi grădiniţele de pe raza comunei dar şi cu biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena – sat Grădiştea, cu care colaborează pe latura socio-culturală şi vizează persoanele aflate în dificultate, vârstnice şi nu numai.

Ansamblul Folcloric ,,Brâuleţul Dunării

Speranţa şi tradiţia trebuie să fie veşnic vii în sufletul fiecărui om. După aceste cuvinte s-au ghidat cei care în anul 1972 au înfiinţat  o formatie de dans popular care mai tarziu s-a transformat în Ansamblul Folcloric ,, Brâuleţul Dunării”, în cadrul căminului cultural al com. Grădiştea .

De atunci şi până astăzi, şi sperăm, mulţi ani de acum în acolo, acest ansamblu care a avut multe generaţii de dansatori, ne-a reprezentat cu cinste comunitatea la festivaluri naţionale şi internaţionale.

Ansamblul are în componenţa sa  elevi, studenţi, muncitori şi persoane casnice, reprezentând trei generaţii. Repertoriul cuprinde obiceiuri specifice, jocuri şi cântece din zona noastră dar şi din celelalte zone ale ţării. Membrii acestui ansamblu sunt cei mai buni ambasadori ai comunităţii noastre în lume, datorită participărilor la numeroasele festivaluri în ţară şi în străinătate, de unde au venit cu premii deosebite, şi s-au bucurat de aprecieri din partea multor specialişti în domeniul folclorului.

Participări la :

- festivaluri în ţară:

·        ,,Peştele de aur” – Tulcea

·        ,,Ciobănaşul” – Covasna - Întorsura Buzăului

·        ,,Muieresc” – Zalău

·        ,,Folclor” – Sibiu

·        ,,Sărbătorile Vrancei” – Focşani

·        ,,Sărbătorile Dunării” – Drobeta Turnu Severin

- festivaluri peste hotare in :  Italia, Ungaria, Turcia, Bulgaria, Grecia, Austria,  Franţa,  Macedonia, Republica Moldova, Belgia, Siri Lanka, Serbia.

Sufletul acestui ansamblu, este coregraful Aurel MAILAT.