Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :
Collapse All
Expand All
Filename Size
explore subfolder image 2022.09.12
An Adobe Acrobat file Soldanu PDP 302 din 07.09.2022Download Preceding File Preview the file 250.08 KB
A Microsoft Word file Anexa la proiectul de dispoziție nr. 302 din 2022Download Preceding File Preview the file 91.2 KB
A Microsoft Word file 5267 din 07.09.2022 - Anunt dezbatere publica PDP 302_2022Download Preceding File Preview the file 30.85 KB
A Microsoft Word file Anexa 3 PHCL 49_2021_impozite si taxe 2022Download Preceding File Preview the file 20.03 KB
A Microsoft Word file Anexa 4 PHCL 49_2021_impozite si taxe 2022Download Preceding File Preview the file 16.35 KB
A Microsoft Word file Anexa 1 PHCL 49_2021_ITL 2022Download Preceding File Preview the file 79.56 KB
A Microsoft Word file Anexa 2 PHCL 49_2021_impozite si taxe 2022Download Preceding File Preview the file 23.75 KB
A Microsoft Word file 5878 din 11.11.2021_Referat aprobare ITL 2022Download Preceding File Preview the file 20.13 KB
A Microsoft Word file 5879 din 11.11.2021_Anunt elaborare PHCL 49_2021 - ITL 2022Download Preceding File Preview the file 33.82 KB
An Adobe Acrobat file Soldanu PHCL 49 din 09.11.2021Download Preceding File Preview the file 119.64 KB
An Adobe Acrobat file Soldanu PHCL 37 din 15.09.2021Download Preceding File Preview the file 117.7 KB
An Adobe Acrobat file 4652 din 15.09.2021_Anunț dezbatere publica PHCL 37_2021Download Preceding File Preview the file 112.56 KB
An Adobe Acrobat file Strategie de dezvoltare Comuna Soldanu 2021 - 2027 orizont 2030Download Preceding File Preview the file 6.18 MB
An Adobe Acrobat file 4651 din 15.09.2021_Referat de aprobare PHCL 37_2021Download Preceding File Preview the file 137.43 KB
A Microsoft Word file Anexa la PHCL nr. 32_2021Download Preceding File Preview the file 37.56 KB
A Microsoft Word file 3658 din 15.07.2021_Referat aprobare PHCL 31_2021Download Preceding File Preview the file 31.67 KB
A Microsoft Word file 3674 din 16.07.2021_Anunț dezbatere publica PHCL 29_2021Download Preceding File Preview the file 30.02 KB
A Microsoft Word file 3675 din 16.07.2021_Anunț dezbatere publica PHCL 30_2021Download Preceding File Preview the file 30.03 KB
An Adobe Acrobat file Soldanu PHCL 29 din 13.07.2021Download Preceding File Preview the file 129.37 KB
A Microsoft Word file Anexa nr. 1 la PHCL 30_2021Download Preceding File Preview the file 44.74 KB
An Adobe Acrobat file Soldanu PHCL 30 din 13.07.2021Download Preceding File Preview the file 115.15 KB
A Microsoft Word file Anexa nr. 1 la PHCL 31_2021Download Preceding File Preview the file 39.96 KB
A Microsoft Word file 3678 din 16.07.2021_Anunț dezbatere publica PHCL 32_2021Download Preceding File Preview the file 30.02 KB
An Adobe Acrobat file Soldanu PHCL 32 din 14.07.2021Download Preceding File Preview the file 117.51 KB
A Microsoft Word file 3642 din 15.07.2021_Referat aprobare PHCL 30_2021Download Preceding File Preview the file 42.69 KB
A Microsoft Word file 3663 din 16.07.2021_Referat aprobare PHCL 32_2021Download Preceding File Preview the file 39.86 KB
An Adobe Acrobat file Soldanu PHCL 31 din 14.07.2021Download Preceding File Preview the file 115.35 KB
A Microsoft Word file 3676 din 16.07.2021_Anunț dezbatere publica PHCL 31_2021Download Preceding File Preview the file 30.04 KB
A Microsoft Word file Anexa nr. 2 la PHCL 31_2021Download Preceding File Preview the file 40.33 KB
A Microsoft Word file Anexa nr. 2 la PHCL 30_2021Download Preceding File Preview the file 43.56 KB
A Microsoft Word file 3640 din 14.07.2021_Referat de aprobare PHCL 29_2021Download Preceding File Preview the file 28.81 KB
An Adobe Acrobat file 7255 din 31.12.2020_Anunț elaborare PHCL 7253_2020Download Preceding File Preview the file 130.74 KB
An Adobe Acrobat file 6856_29.11.2019_Referat aprobare plan masuri Legea 416 - 2020Download Preceding File Preview the file 134.33 KB
An Adobe Acrobat file 7253 din 31.12.2020_PHCL aprobare taxe speciale 2021Download Preceding File Preview the file 205.5 KB
An Adobe Acrobat file 6989 din 09.12.2019_Anunț dezbatere publică PHCL 6855_2019Download Preceding File Preview the file 112.8 KB
An Adobe Acrobat file 6855 din 29.11.2019_PHCL plan actiuni si lucrari L416_2020Download Preceding File Preview the file 182.85 KB
An Adobe Acrobat file 6668_26.11.2018_Anunț dezbatere publică PHCL 6589_2018Download Preceding File Preview the file 203.1 KB
An Adobe Acrobat file 6589_23.11.2018_PHCL plan actiuni si lucrari L416_2019Download Preceding File Preview the file 267.38 KB
A Microsoft Word file Anunț dezbatere publică PHCL 740_2019Download Preceding File Preview the file 31.55 KB
A Microsoft Word file _740_08.02.2019_PHCL plan masuri gospodarire comunalaDownload Preceding File Preview the file 50.04 KB
An Adobe Acrobat file 6430 din 16.11.2020_Anunț dezbatere publica PHCL 6428_2020Download Preceding File Preview the file 112.5 KB
An Adobe Acrobat file 6428 din 16.11.2020_PHCL plan actiuni si lucrari L416_2021Download Preceding File Preview the file 211.87 KB
An Adobe Acrobat file 5950 din 23.10.2020_Anunt elaborare PHCL_ITL 2021Download Preceding File Preview the file 132.13 KB
An Adobe Acrobat file 5949 din 23.10.2020_PHCL stabilire impozite si taxe locale 2021Download Preceding File Preview the file 395.57 KB
An Adobe Acrobat file 5426_25.09.2018_Anunț elaborare PHCL_ITL 2019Download Preceding File Preview the file 370.81 KB
An Adobe Acrobat file 5424_25.09.2018_PHCL stabilire impozite si taxe locale 2019Download Preceding File Preview the file 702.03 KB
A Microsoft Word file 3243_03.06.2019_Anunț dezbatere publică PHCL 3241_2019Download Preceding File Preview the file 29.45 KB
A Microsoft Word file 1649_22.03.2019_Anunț elaborare PHCL_TS 2019Download Preceding File Preview the file 27.82 KB
A Microsoft Word file 3241_03.06.2019_PHCL aprobare completare anexa la HCL 9_29.03.2019Download Preceding File Preview the file 31.76 KB
An Adobe Acrobat file 250_15.01.2019_Anunț dezbatere publică PHCL6589_2018Download Preceding File Preview the file 113.76 KB
An Adobe Acrobat file 248_15.01.2019_PHCL aprobare SO CS DA SE_Teren aferent ConsumcoopDownload Preceding File Preview the file 145.4 KB
A Microsoft Word file 1647_22.03.2019_PHCL aprobare taxe speciale 2019Download Preceding File Preview the file 32.88 KB

AGENDA DE LUCRU A PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMĂRIEI
COMUNEI ȘOLDANU

Agenda de audiente aconsilierilor locali

NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI

 Valeriu Mustatea

Viceprimar cu atribuții de primar, Valeriu MUSTĂȚEA, telefon fix 0242530530/207, fax 0242530530/204, mobil 0740670077, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Iulian Marin

Consilier local delegat cu îndeplinirea atribuțiilor viceprimarului, Iulian MARIN, telefon fix 0242530530/206, fax 0242530530/204, mobil 0786194651, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

Traian Hulea

Secretar comună, Traian HULEA, telefon fix 0242530530/205, fax 0242530530/204, mobil 0786194654, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Download Legislație organizare și funcționare administrație publică locală

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PRIMĂRIEI ȘI CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

 1. Legislația privind organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al comunei Șoldanu:
 2. Constituția României: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
 3. Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925
 4. Ordonanța de urgență nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410
 5. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95836
 6. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153210
 7. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118116
 8. Codul civil al României aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205332
 9. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453
 10. Legea nr.50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794
 11. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5729
 12. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731
 13. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88315
 14. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133913
 15. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527
 16. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată (r4), cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1576
 17. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/243459
 18. Legea nr. 119/1996 ci privire la actele de stare civilă, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8624
 19. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
 20. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178689
 21. Legea nr.333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156432
 22. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201185
 23. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323#id_artA511
 24. Legea fondului funciar 18/1991 rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203359
 25. Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96993
 26. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616
 27. Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290
 28. Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151
 29. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19169
 30. Acte normative cu impact asupra activității:
 31. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
 32. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
 33. Ordonanța Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932
 34. Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282
 35. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770
 36. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2566
 37. Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020, publicat în MOR, Partea I, nr. 307 din 13 aprilie 2020 privind aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224803
 38. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/200317
 39. Legislația privind organizarea serviciilor publice oferite cetățenilor de către Primăria comunei Șoldanu este disponibilă în cadrul secțiunilor specifice.

 

Nr.

crt.

NUMELE și Prenumele

Funcția de demnitate publică aleasă

Apartenența politică

Mutații intervenite în exercitarea funcției de demnitate publică aleasă

1. 

GEAMBAȘU

Iulian

Primarul Comunei Șoldanu

P.N.L.

Mandatul a încetat de drept la data de 02.06.2022, pentru încălcarea dispozițiilor privind regimul juridic al incompatibilităților, conform Ordinului Prefectului Județului Călărași nr. 234 din 02.06.2022

2. 

ANDREIAȘ

Iulian-Marius

Consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu

P.N.L.

-

3. 

BOTEA

Alexandru-Adrian

Consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu

P.N.L.

-

4. 

BUCUR

Ion

Consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu

P.S.D.

-

5. 

CERNEA

Iulian

Consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu

P.S.D.

-

6. 

CONSTANTIN

Georgică

Consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu

P.N.L.

-

7. 

DOBRE

Ghiorghe

Consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu

P.S.D.

-

8. 

MARIN

Iulian

Consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu

P.N.L.

Viceprimar al Comunei Șoldanu, începând cu data de 16.11.2020, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 53/2020;

Viceprimar cu atribuții de primar, de la data de 02.06.2022;

Încetat mandatul prin demisie, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 70/2022;

Consilier local delegat cu îndeplinirea atribuțiilor viceprimarului, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 74/2022.

9. 

MUSTĂȚEA

Valeriu

Consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu

Partidul PRO România

Viceprimar al Comunei Șoldanu cu atribuții de primar, începând cu data de 19.10.2022, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 73/2022.

10. 

PÎRVU

Bogdan-Petrică

Consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu

P.N.L.

-

11. 

STANCU-MARINCIU

Vasilică

Consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu

P.S.D.

-

12. 

TĂNASE

Sandu-Vasile

Consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu

P.S.D.

-

13. 

TĂTARU

Marian

Consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu

P.N.L.

-

14. 

VIȘAN

Vasile

Consilier local al Consiliului Local al Comunei Șoldanu

Partidul PRO România

-